Aktuality

20.02.2017
Dne 23.2. odpadá výuka předmětu KAR/RSA. Příští týden bude probíhat hodina již podle rozvrhu a výuka bude v průběhu semestru nahrazena....    >>>

20.02.2017
Ve dnech 23.2. a 2.3. bude v SO127 prohíhat od 16:30 - 19:00 výuka doc. O. Chvojky. První přednáška se bude týkat Depotů doby bronzové v Čechách, druhá Doby bronzové v Karpatské kotlině...    >>>

20.02.2017
Milí studenti, zveme Vás ve středu 22.2.2017 na dvě mimořádné přednášky pořádané v zasedací místnosti FF (SP 319), Sedláčkava ul. 15. První přednáška" Forenzní archeologie v P...    >>>

16.02.2017
Milí studenti, věnujte prosím pozornost přiloženému sdělení. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

16.02.2017
Milí studenti, v prvním týdnu letního semestru odpadá výuka PhDr. Františka Frýdy (KAR/MUS). Od druhého týdne semestru bude výuka probíhat dle rozvrhu. S díkem za pochopení Jose...    >>>

16.02.2017
Milí studenti, v prvním týdnu letního semestru odpadá ze zdravotních důvodů výuka doc. Františka Gabriela (KAR / SPPS1). Semináře vedené PhDr. Zlatou Gersdorfovou budou probíhat dle r...    >>>

07.02.2017
Katedra archeologie vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa na projektu Archeocentrum Čechy-Bavorsko Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti archeologie na KAR FF ZČU ...    >>>

24.01.2017
Věnujte prosím pozornost informacím od Ing. Vrbkové: SGS – termíny pro podávání návrhů projektů Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů SGS 2017 končí 5. února 2017. ...    >>>

24.01.2017
Věnujte prosím pozornost informacím z Projektového centra ZČU. Na základě uzavřené smlouvy o partnerství se statutárním městem Plzeň vyhlašujeme interní výzvu k předkládání ná...    >>>

19.01.2017 <<<
Milí studenti,

věnujte prosím pozornost přiloženém sdělení.

S pozdravem

Josef Hložek
pdf.gifupozorneni 2017_2. kolo.pdf