Přijímací zkoušky do doktorského studijního programu Archeologie


Přijímací zkoušky do doktorského studijního programu Archeologie se uskuteční v pondělí 12. 9. 2022 od 11:00 v SP 419.