Aktuality

27.08.2021
Vážené studentky, vážení studenti, v příloze naleznete harmonogram SZZ, které se budou konat 2. 9. v laboratořích KAR - SO 128 (Sedláčkova 38, Plzeň). S pozdravem Josef Hložek...    >>>

05.08.2021
Vážené kolegyně a kolegové, přihlášky k přijímacímu řízení do doktorského studia podávejte pouze elektronicky na webu FF ZČU (https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Doctoral-studies/) ...    >>>

02.08.2021 <<<
Vážené studentky, vážení studenti,

podzimní bakalářské a magisterské závěrečné zkoušky se budou konat dne 2.9.2021. Harmohogram SZZ bude zveřejněn cca týden před jejich konáním.

S pozdravem

Josef Hložek

 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.