Artefakty

Cílem postupného budování této stránky je umožnit uživatelům obrazovou formou studium minulých artefaktů.
  • Obrazová databáze - obsahuje ilustrace a fotografie různé povahy společně s formulářem pro jejich přehledné vyhledávání.

Obrazové publikace hrobů z mladého eneolitu:

Keramika:
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.