Katedra archeologie (KAR)

vedoucí:
  doc. PhDr. Pavel VAŘEKA Ph.D.
vareka@kar.zcu.cz Sedláčkova 15
30614 Plzeň
Tel: 377635101
Fax: 377635102
http://www.kar.zcu.cz
zástupce vedoucího:
  PhDr. Josef HLOŽEK Ph.D.
hlozek@kar.zcu.cz
tajemnice:
  Mgr. Sabina MATTOVÁ Ph.D.
mattova@kar.zcu.cz
sekretářka:
   Hana KROPÁČOVÁ VESELÁ
veselah@kar.zcu.cz

Aktuálně

26.05.2021
International Office ZČU tímto vyhlašuje dodatečné celouniverzitní výběrové řízení v rámci projektu INTER-21. Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 23.06.2021. Bližší informace n...    >>>

12.05.2021 <<<
Vážené studentky, vážení studenti,

práce se odevzdávají do čtvrtka 20. 5. a to pouze v elektronické formě. V systému je nutné také vyplnit další údaje ke kvalifikační práci. V případě potíží budu celý den na emailu. Vytištěné práce pak budou vybírány až u obhajob. Státní závěrečné zkoušky se pak budou konat ve dnech 21. a 22. 6. 2021.

S pozdravem

Josef Hložek


03.05.2021
Vážené studentky, vážení studenti v rámci archeologických terénních praxí (KAR/TEP1, KAR/TER1X, KAR/TER2), které budou probíhat od 28.6. do 6. 8. 2021 na katastru zaniklé vsi Libkovic...    >>>

 

Charakteristika

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie, zejména archeologie pravěku, středověku a novověku. Řada vyučujících patří mezi naše špičkové vědecké pracovníky. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Jedním z cílů je také výchova specialistů pro práci v archeologii a příbuzných disciplínách a příprava studentů pro další vzdělávání v archeologii.

Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. PhDr. Martin GOJDA, CSc., DSc. gojda@kar.zcu.cz, martin.gojda@seznam.cz 5109
prof. Mgr. Jiří MACHÁČEK, Ph.D. machacek@phil.muni.cz
prof. PhDr. Václav MATOUŠEK, CSc.
Docenti
doc. PhDr. František GABRIEL, Ph.D. frgabr@kar.zcu.cz 5100
Doc. Mgr. Ondřej CHVOJKA, Ph.D. chvojkao@kar.zcu.cz,chvojka@muzeumcb.cz
Doc. Mgr. Lenka LISá, Ph.D. lisa@gli.cas.cz
Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. moliva@mzm.cz
doc. PhDr. Vladimír SALAČ, CSc. salac@arup.cas.cz
doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D. vareka@kar.zcu.cz 5113,5150
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Jan Anderle J.ANDERLE@VOLNY.CZ
PhDr. Michal BUREŠ, Ph.D. bures-michal@volny.cz
Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. capekla@kar.zcu.cz, capekla.st@gmail.com 5169
PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. dreslerova@arup.cas.cz
PhDr. Zlata GERSDORFOVÁ gersdorf@kar.zcu.cz 5146
Mgr. Aneta Marta GOłęBIOWSKA-TOBIASZ
Ing. Pavel HLAVENKA hlavenka@kar.zcu.cz
PhDr. Josef HLOŽEK, Ph.D. hlozek@kar.zcu.cz 5145
Mgr. Luboš CHROUSTOVSKÝ, Ph.D. chrousto@kar.zcu.cz 5150
PhDr. Petr Juřina, Ph.D. jurina@archaia.cz
Mgr. Petr Kočár kocar@arup.cas.cz
PhDr. Petr KRIŠTUF, Ph.D. pkristuf@kar.zcu.cz 5163
RNDr. Roman KŘIVÁNEK, Ph.D. krivanr@kar.zcu.cz, krivanek@arup.cas.cz
Mgr. Jan Mařík, Ph.D. marik@arup.cas.cz
PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D. pmensik@kar.zcu.cz 5112
Mgr. et Mgr. Michal PREUSZ, Ph.D. preusz@kar.zcu.cz 5169
Mgr. Lenka STARKOVÁ, Ph.D. lstarkov@kar.zcu.cz 5126
Mgr. Atilla VATANSEVER atillav@kar.zcu.cz
Doktorandi
Mgr. Luboš HOBL, Ph.D. hobll@kar.zcu.cz 5110
Mgr. Hana HRUBÁ hanka11@students.zcu.cz 5118
Mgr. Jan KAŇKA radclife@students.zcu.cz 5118
Mgr. Eliška NOVÁKOVÁ ventrub@students.zcu.cz 5118
Mgr. Milan PROCHÁZKA mprochi@kar.zcu.cz 5172

Kontakt

  • Telefon: 377635101

Adresa:
  • Sedláčkova 15, 30614 PlzeňZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.