Internet

Anarcheologie
Archiv tipů

Archeologie v České Republice
Archaia
Archaia Brno
Archaia jih
Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko
Archeologické centrum Olomouc
Archeologické výzkumy v regionu Český Krumlov
Archeologický ústav AV ČR v Brně
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Archeoshop
Bylany
Centrum experimentální archeologie a živé historie
Česká archeologická společnost
Dendrochronologie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Archeologický ústav
Labrys
LAPE - Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie
Masarykova univerzita v Brně - Ústav archeologie a muzeologie
Národní muzeum-Oddělení prehistorie a protohistorie
Národní památkový ústav
ÚAPP středních Čech (Praha)
ÚAPP SZ Čech (Most)
Univerzita Karlova - Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou
Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

Zajímavé archeologické servery v zahraničí
A Landscape of Ancestors: The Heuneburg Archaeological Project (University of Wisconsin Milwaukee)
Adam Mickiewicz University (Poznan)
Archaeological Resource Guide for Europe
Archaeology : An Introduction (Newcastle)
Archäologie im Internet (Freiburg)
Archdata (Toulouse)
Archeologický ústav SAV (Nitra)
Computer Applications in Archaeology
Council for British Archaeology
Digital Archaeology
Donskaya Arkheologia
European Association of Archaeologists
Flintsource
Gabreta (archeopark)
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien
Mittelalterarchaeologie
Seznam archeologických stránek na německém internetu
Universität Erlangen-Nürnberg Institut für Ur- und Frühgeschichte
University of Sheffield - Archaeology and prehistory
World Archaeological Congress

Časopisy on-line
Aerial Archaeology Newsletter
Antiquity
Archeologické místo
Assemblage
Center for the Study of Architecture/Archaeology
Current Anthropology
e-Keltoi - Journal of Interdisciplinary Celtic Studies
Forum Archaeologiae
Journal of Conservation & Museum Studies
JungsteinSITE
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA
Průzkumy památek
Přehled výzkumů
Vesmír

Databáze
Bibliografická databáze Historického ústavu AV ČR
Bibliografické databáze zpřístupněné knihovnou ZČU
Bibliographie zur Ur- und Frühgeschichte, Mittelalters und der Neuzeit Niedersachsens und Bremens
Ingenta
JSTOR
Katalogy a databáze Národního muzea
Památky archeologické - vyhledávání v bibliografii článků
Society of Antiquaries of London - Library Catalogue
Státní archeologický seznam ČR
Univerzitní knihovna ZČU
Ústav archeologie a muzeologie (Brno) - katalog knihovny
Západočeské muzeum - katalog knihovny

Software pro archeology
ArcTron (technická podpora výzkumu)
Arch Ed (tvorba stratigrafických matic)
OxCal - program pro kalibraci radiokarbonových dat
WinBASP (balík programů)

Vydavatelství
Archaeopress
Oxbow Books
Routledge
Theiss
Verlag Marie Leidorf GmbH

GIS
Arcdata
Clarklabs
ESRI (GIS Mapping Software)
Grass
Topol

GPS
Garmin
Trimble

Mapy
Archivní mapy ÚAZK (stabilní katastr)
Geologická mapa 1:50 000
Historické mapy na Internetu (vojenská mapování)
Mapy na Atlasu.cz
Mapy na Centrum.cz
Mapy na Mapy.cz
Ortofota z počátku 50. let
T-MAPY
Vodohospodářské digitální mapyZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.