Mapový server KAR

Tvrze v Čechách

nahled
Předkládaná mapa vychází z kompendia Encyklopedie českých tvrzí I. - III., ve kterém rozsáhlý autorský kolektiv shrnul základní informace o drtivé většině českých tvrzí. Soubor ve skutečnosti zahrnuje širokou škálu nejrůznějších sídel nobility, zanikajícími tvrzišti v lesích počínaje až po výstavné zámky ve městech, které v sobě zahrnují relikty staršího a jednoduššího sídla. Současná krajina je tedy téměř posetá těmito památkami a jejich síť je ideálním základem pro otestování nového typu podkladových map včetně prostředí webového GIS, ve kterém se s ní můžete seznámit.

Zaniklé středověké a časně novověké vesnice

nahled
Katedra archeologie dlouhodobě rozvíjí výzkum zaniklého osídlení z vrcholného středověku až časného novověku (13. - 17. století). Soustřeďujeme se především na zalesněné prostředí s dobře dochovanými relikty sídel i s dalšími stopami využívání krajiny v minulosti. Na mapovém serveru postupně uveřejňujeme plány jednotlivých zaniklých vesnic, případně i jejich zázemí, které jsou výsledkem nedestruktivních archeologických výzkumů katedry. Podrobnější informace o projektu i o lokalitách jsou uvedeny na jiném místě (srov. Oddělení výzkumných projektů/výzkum/Výzkum středověkého a novověkého osídlení v lesním prostředí).

Výzkumný tým:
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, PhD. (vedoucí projektu, terénní výzkum a jeho vyhodnocení), Mgr. Renata Veselá (koordinace, terénní výzkum), Mgr. Ladislav Šmejda, PhD. (web GIS), Ing. Kamil Eckhardt (IT), studenti: Bc. Alena Aubrechtová, Bc. Hana Přerostová, Bc. Josef Švejnoha.

Hradiště Vladař u Žlutic a jeho zázemí

nahled
Intenzivní výzkumy na hradišti Vladař a v jeho okolí jsou ve spolupráci rozsáhlého kolektivu badatelů z řad archeologů i přírodovědců prováděny od roku 2002. Na projektu spolupracuje Katedra archeologie FF ZČU v Plzni, Archeologický ústav AV ČR v Praze, Krajské muzeum Karlovy Vary a občanské sdružení Vladař. Výsledky interdisciplinárního výzkumu přinesly velké množství odborných dat. Jedná se o výsledky povrchových průzkumů a sběrů artefaktů, mapování terénních reliktů za pomoci GPS, letecké prospekce a interpretace kolmých leteckých snímků, průzkumu pomocí detektoru kovů, dokumentace narušených situací a pečlivě zacílených sondáží. Naprostá většina těchto aktivit byla prostorově zaměřena a zasazena do mapových podkladů. Tato mapová služba nabízí veřejnosti doposud zpracovaná prostorová data a bude dále průběžně doplňována novými poznatky.


Mapový server KAR poskytuje i další možnosti připojení.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.