Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví

Hlavní řešitel za KAR: PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0056
Období řešení: 2011-2014

Partneři projektu

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi univerzitami a institucemi, provádějícími památkovou péči, výzkum, prezentaci a popularizaci v oblasti archeologického kulturního dědictví. V rámci projektu budou realizovány stáže a praxe pro odborné pracovníky a studenty, vědecké konference, semináře, workshopy a podpora publikační činnosti. Smyslem je propojení potřeb praxe s možnostmi vysokých škol směrem k efektivnějšímu využívání lidských zdrojů a technického zázemí všech zúčastněných partnerů. Projekt je z podstatné části zaměřen na univerzitní studenty a čerstvé absolventy, kteří získají reálnou představu o pracovních příležitostech a jejich obsahu v podmínkách praxe. VaV pracovníci z prostředí univerzity, muzea a příspěvkové organizace propojí v rámci práce na společných projektech své výzkumné úkoly s potřebami praxe a nabyté zkušenosti se zúročí inovacemi výuky v terciárním vzdělávání. Hlavní cílovou skupinou jsou studenti a vědečtí pracovníci vysokých škol ČR a dále odborníci, kteří provádějí výzkum, památkovou péči a prezentaci kulturního dědictví na území ČR. Do projektu budou partnersky zapojeny dvě univerzity, krajské muzeum a památkářsky orientovaná příspěvková organizace zřizovaná krajem. Aktivní účastí na pravidelných setkáních a dalších odborných aktivitách budou do projektu zapojeni experti z širokého spektra institucí a spolupracujících oborů.

Klíčové aktivity

  1. Odborné stáže v partnerských organizacích
  2. Odborné praxe pro studenty
  3. Vědecké konference
  4. Semináře a workshopy
  5. Vydávání odborných komunikačních platforem

1. Odborné stáže v partnerských organizacích

Odborné stáže byly realizovány ve všech institucích zapojených do projektu a zúčastnila se jich většina pracovníků projektu, někteří dokonce vícekrát. V rámci odborných stáží se pracovníci seznámili s chodem jednotlivých institucí a s jejich potřebami, využívali vzájemně jejich odborné zdroje a navázali nové profesní kontakty. Odborné stáže zahrnovaly účast na terénním výzkumu, návštěvy odborných knihoven, archivů i laboratoří.

2. Odborné praxe pro studenty

  • 2011 - Dřevohostice, Loket, Stříbro, Rataje, hrad Skála, tvrz Tichá (6 akcí)
  • 2012 - Dřevohostice, Horní Bříza, Jistebsko, Křimice, Liškův hrad, hrad Litice, Plzeň-Hradiště, tvrz Tichá, hrad Skála, Stod, Starý Plzenec, Želeč (12 akcí)
  • 2013 - Dřevohostice, Jistebsko, hrad Litice, tvrz Tichá, Plzeň-Hradiště, Stříbro-Butov (6 akcí)
  • 2014 - Stříbro-Butov (1 akce)
fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie

3. Vědecké konference

4. Semináře a workshopy

5. Vydávání odborných komunikačních platforem

V rámci projektu byla vydávána dvě odborná periodika. Jednalo se o 6 čísel časopisu Archeologie západních Čech (čísla 2-7 plus 1x Supplementum) vydávaného Západočeským muzeem v Plzni a o 6 čísel časopisu Interdisciplinaria Archaeologica - Natural Sciences in Archaeology (čísla II/1,2, III/1,2, IV/1,2) vydávaného Archeologickým centrem Olomouc. Díky projektu tak byla umožněna stabilizace obou časopisů, které byly také zařazeny na seznam českých recenzovaných časopisů Rady pro vědu a výzkum.


Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.