Publikace

Archeologie krajiny pod Řípem
Martin Gojda-Martin Trefný, a kol.
Katedra archeologie FF ZČU
Plzeň 2011
Vydavatel: Nakladatelství ZČU v Plzni


Polykulturní výšinné sídliště na vrchu Sovice u Vetlé na Podřipsku
Martin Trefný - Luboš Chroustovský - Oldřich Kotyza a kol.
Katedra archeologie FF ZČU
Plzeň 2010
Vydavatel: Nakladatelství ZČU v Plzni


Jan John - Ondřej Chvojka - Tereza Krištufová
Česko-anglicko-německý slovníček pro studenty archeologie
Katedra archeologie - FF ZČU
Plzeň
2009
Vydavatel: Nakladatelství ZČU v Plzni

Jan John a kol.
Eneolitická výšinná lokalita Vlkov-Babiny (okr. Plzeň-jih)
Katedra archeologie - FF ZČU
Plzeň
2009
Vydavatel: Nakladatelství ZČU v Plzni

Ladislav Šmejda
Mapování archeologického potenciálu pomocí leteckých snímků
Katedra archeologie - FF ZČU
Plzeň
2009
Vydavatel: Nakladatelství ZČU v Plzni

Pavel Vařeka a kol.
Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II
Archaeology of Deserted Medieval Villages in the Rokycany - Region (West Bohemia) II
Katedra archeologie - FF ZČU
Plzeň
2009
Vydavatel: Ing. Petr MikotaOndřej Chvojka - Petr Krištuf - Ladislav Rytíř
Mohylová pohřebiště na okrese Písek: 1. díl. Cíle, současný stav poznání a metoda sběru dat
Barrow cemeteries in the Písek district: Part 1. Goals, metodology and current state of knowledge
Katedra archeologie - FF ZČU
Plzeň
2009
Vydavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - Západočeská univerzita v PlzniPavel Vařeka a kol.
Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 1
Archaeology of Deserted Medieval Villages in the Rokycany ??? Region (West Bohemia) 1
Katedra archeologie - FF ZČU
Plzeň
2006
Vydavatel: Ing. Petr MikotaPetr Krištuf - Ladislav Šmejda - Pavel Vařeka
Opomíjená archeologie 2005 - 2006
Neglected Archaeology 2005 - 2006
Katedra archeologie - FF ZČU
Plzeň
2007
Vydavatel: ELCE BOOK PUBLISHINGEvžen Neustupný
Metoda archeologie
Katedra archeologie - FF ZČU
Plzeň
2007
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk

Jan John - Miroslav Kovář (eds.)
Opracování kamene - Sborník Muzea středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti Západočeské univerzity v Plzni III-obsah
Katedra archeologie - FF ZČU
Praha - Příbram
2006
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové
doplněk
edited by Ladislav Šmejda
Archaeology of Burial Mounds-
obsah
Katedra archeologie - FF ZČU
Plzeň
2006
Vydavatel: Archaeologica

redigoval: Evžen Neustupný, Jan John
Příspěvky k archeologii 2-obsah
Katedra archeologie - FF ZČU
Plzeň
2006
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk


Ladislav Šmejda - Jan Turek (eds.)
Spatial Analysis of Funerary Areas
Katedra archeologie - FF ZČU
Plzeň
2004
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk

Pavel Vařeka
Archeologie středověkého domu I - Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí, 6. - 15. století
Katedra archeologie - FF ZČU
Plzeň
2004
Vydavatel: Archaeologica

Ladislav Šmejda - Pavel Vařeka (eds.)
Sedmdesát neustupných let - Sborník k životnímu jubileu prof. Evžena Neustupného
Katedra archeologie - FHS ZČU
Plzeň
2003

Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk

Evžen Neustupný (ed.)
Příspěvky k prostorové archeologii 1
Katedra archeologie - FHS ZČU
Plzeň
2003

Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk

Miroslav Kovář - Jan John (eds.)
Sborník Muzea středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti Západočeské univerzity v Plzni II
Muzeum středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou
Praha
2003

Vydavatel: UnicornisEvžen Neustupný (ed.)
Archeologie nenalézaného
Katedra archeologie - FHS ZČU a Archeologický ústav AVČR
Plzeň - Praha
2002

Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk

Miroslav Kovář - Radek Novák (eds.)
Sborník Muzea středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti Západočeské univerzity v Plzni I
Muzeum středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou
Praha
2001

Vydavatel: UnicornisZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.