Výběrová řízení

Název zakázky: Dodávka, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy tříkamerového 3D scanneru pro trojrozměrnou dokumentaci archeologických nálezů a detailů odkrytých archeologických situací.
Datum vyhlášení zakázky: 15.9.2011
Stav:přiděleno
Dokumenty:Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.