Archeologický výzkum v Litoměřicích

Řešitelé Předběžná zpráva Momentky Katedra archeologiePředstihový a záchranný terénní výzkum na Dómském vrchu se zaměřuje zejména na poznání areálu přemyslovského hradiště z raného středověku a vrcholně středověkého města (neúspěšná lokace z r. 1253). Mapuje také stopy pravěkých aktivit, uchovaných pod mladšími sídelními situacemi. První etapa výzkumu realizovaného Okresním vlastivědným muzeem v Litoměřicích  pod vedením PhDr. O. Kotyzy (ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech) se uskutečnila v roce 1999, druhá proběhla v součinnosti s postupem stavebních prací v roce 2000.
 


Novinky:

10.12.2000

9.12.2000

 

Aktualizace: 26. března 2001
Kontakt: smejda@hotmail.com