PhDr. Josef HLOŽEK, Ph.D.

Fotografie Member of Editorial Board of Castellologica bohemica
Member of Scientific Committee of Castrum Bene 2023
Head of Organizing Committee of Castrum Bene 2023
 
e-mail hlozek@kar.zcu.cz
phone  377635145
room  SP410

Courses

AST5 Archeologie středověku až novověku 5
KAR/TEPA Terénní praxe
KRAS2 Seminář k nedestruktivní archeologii 2
OPE Archeologie hradů
REG Archeologie jižních a západních Čech
RSA Doklady rituálů, symbolů a náboženství
STU1D Studie1
STU2D Studie2
STU3D Studie3
TEP1 Terénní praxe 1
TEP2 Terénní praxe 2
TEPS Základy technologie pravěku a středověku
TER1 Terénní praxe 1
TER2 Terénní praxe 2
VS1D Vedení seminářů 1
VS2D Vedení seminářů 2
VS3D Vedení seminářů 3