Mgr. et Mgr. Michal PREUSZ, Ph.D.

 
e-mail preusz@kar.zcu.cz
phone  377635105
room  SP414
osobní stránky  https://www.mendeley.com/profiles/michal-preusz/

Publications

Monographies
 • Vařeka, P.; Hasil, J.; Hasil, P.; Netolický, P.; Preusz, M.; Vágner, M.; Vařeková, Z.; ; Pozůstatky táborů nacistické a komunistické totality v západních Čechách. 2023.
 • Musil, J.; Netolický, P.; Preusz, M. Archeologie v Železných horách.Výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu v lesním prostředí.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 249s. ISBN 978-80-261-0857-3.
 • Čapek, L.; Militký, J.; Chvojka, O.; Kočár, P.; Preusz, M.; Hlásek, D.; Rohanová, D.; Zavřel, J.; Říha, J. Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů. Plzeň - České Budějovice : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 613s. ISBN 978-80-261-0634-0.
Papers in journals
 • Preusz, M. Early modern field fortifications on the land border of Bavaria (Upper Palatine) and Bohemia. Historical Archaelogy, 2024. ISSN 0440-9213.
 • Šulista, V.; Preusz, M. Zaniklá ves Březová Lhota u Berouna. Archaeologia historica, 2022, roč.47. č.1, s.247-262, ISSN 0231-5823.
 • Vařeka, P.; Mattová, S.; Netolický, P.; Preusz, M. Komunitní archeologie na Plzeňsku. Výzkum v obci Myslinka (okr. Plzeň–sever). Archeologie západních Čech, 2022, roč.13. č.1, s.143-149, ISSN 1804-2953.
 • Preusz, M.; Preusz, K. HISTORICKÁ-ARCHEOLOGIE JÁCHYMOVSKÉHO PEKLA: PROMĚNY URANOVÉHO DOLU A TÁBORA BARBORA NA VRŠKU. Bohemiae Occidentalis Historica, 2020, roč.Neuveden. č.1, s.85-103, ISSN 2336-7547.
 • Paclíková, K.; Preusz, M.; Vuono, M. Zona D – Settore IV: ambienti 5 e 6. Chronique des activités archéologiques de l'École française de Rome, 2019, roč.2019. č.1, s.4-5, ISSN 2282-5703.
 • Preusz, M. Historicko-archeologický výzkum doby třicetileté války (1618–1648). Současný stav a perspektivy. Archaeologia historica, 2019, roč.44. č.1, s.151-183, ISSN 0231-5823.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách - kritické zhodnocení výpovědních možností studia. Archaeologia historica, 2019, roč.44. č.1, s.313-355, ISSN 0231-5823.
 • Preusz, M.; Tříska, J.; Vrchotová, N.; Vilímek, J.; Enei, F.; Paclíková, K.; ; Chemical profile of the organic residues from ancient amphoras found in Pyrgi and Castrum Novum Tyrrhenian sea (Italy). Journal of Archaeological Science: Reports, 2019, roč.24. č.APR 2019, s.565-573, ISSN 2352-409X.
 • Musil, J.; Netolický, P.; Preusz, M. Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku. Korelace archeologických a historických pramenů. Archaeologia historica, 2018, roč.43. č.1, s.281-309, ISSN 0231-5823.
 • Preusz, M. Archeologie stavovského povstání a konečného účtování. Zprávy Včely Čáslavské, 2018, roč.3. č.1, s.91-110, ISSN 2464-5702.
 • Paclíková, K.; Preusz, M. Paperless archaeology on Castrum Novum. Muzeum (podtitul Muzejní a vlastivědná práce), 2017, roč.55. č.2, s.27-35, ISSN 1803-0386.
 • Čapek, L.; Preusz, M.; Militký, J. Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď. Archaeologia historica, 2016, roč.41. č.1, s.7-33, ISSN 0231-5823.
 • Preusz, M. Novověké dýmky z Českých Budějovic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2015, roč.28. č.1, s.307-335, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Chov ovcí, ovčíny a sociální struktura ovčího řemesla ve středověku a novověku v Čechách a na Moravě. Kuděj, 2012, roč.13. č.2, s.6-35, ISSN 1211-8109.
Chapters in a book
 • Diederich, V.; Preusz, M. Entlang der Goldenen Straße vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Ein Beitrag zur Archäologie der bayerischböhmischen Grenzlandschaft (Bereich Bärnau–Tachau/Tachov). Landschaft - Region - Identität, Darmstadt : wbg Academic, 2021, s.257-288. ISBN 978-3-534-40582-4.
 • Preusz, K.; Preusz, M.; Su alcuni vetri di Castrum Novum: studio Preliminare.. Castrum Novum. Storia e archaeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella. Quaderno 4., Santa Marinella : GATC, 2020, s.145-147. ISBN 978-88-96434-76-5.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Changes in Pottery Production, Distribution and Consumption in the Post-medieval Period in South Bohemia. Europa Postmediaevalis - Post-medieval pottery between (its) borders, Oxford : Archaeopress, 2019, s.35-52. ISBN 978-1-78969-188-7.
 • Paclíková, K.; Preusz, M.; Vuono, M. COINS IN THE MARITIME ROMAN COLONY OF CASTRUM NOVUM. CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF TRADE AND GLOBALIZATION OF THE MEDITERRANEAN SEASCAPE. CASTRUM NOVUM. Storia e archaeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella, Santa Marinella : Tipografia Santa Marinella, 2019, s.185-187. ISBN 978-88-96434-76-5.
 • Vařeka, P.; Vařeková, Z.; Preusz, M. Tramp Areas in the Pilsen region. Tramp subculture from the scientific research perspective, Rakovník : Robert Bezák, 2018, s.99-107. ISBN 978-80-88148-30-2.
 • Kodýdková, K.; Paclíková, K.; Preusz, M. Materiali archeobotanici. Castrum Novum. Storia e archeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella, Santa Marinella : : Castrum Novum, 2016, s.97-98. ISBN 978-88-96434-41-3.
Posters, Lectures
 • Preusz, M. Dlouhá stoka z let 1531-1536 ve Slavkovském lese, aneb úvaha o vodním umění ("Wasserkunst") na počátku novověku. 2023.
 • Mattová, S.; Netolický, P.; Vařeková, Z.; Preusz, M. Přednáška ke komunitní archeologii v obci Myslinka.. 2022.
 • Vuono, M.; Preusz, K.; Preusz, M.; Enei, F.; Patusso, M. The evolution of seascape. A case study of the roman colony Castrum Novum. 2020.
 • Preusz, M.; Vařeka, P. Krajinou teroru a utrpení. Podoba uranového dolu a táborů v Eliášově údolí na Jáchymovsku. 2020.
 • Preusz, K.; Preusz, M. Zona D – Settore IV: ambienti 5 e 6. 2019.
 • Vuono, M.; Preusz, K.; Enei, F.; Preusz, M.; Patusso, M. Coins and Amphorae in the maritime colony of Castrum Novum. Contribution to understanding of trade and globalization of the mediterranean seascape .. 2019.
 • Preusz, M. Vše zruinovat, vše spálit! Vliv třicetileté války na osídlení západních Čech. 2018.
 • Preusz, M. Archeologie třicetileté války na česko-bavorské hranici. 2018.
 • Preusz, M. Bojiště u Rozvadova (1621). 2018.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Changes in Pottery Production, Distribution and Consumption in the Post-medieval Period in the Southern Bohemia. 2018.
 • Preusz, M. Archeologie třicetileté války na česko-bavorské hranici. 2018.
 • Paclíková, K.; Preusz, M. Relazione di scavo 2018: SETTORE D IV AMBIENTI 5 E 6. 2018.
 • Paclíková, K.; Vuono, M.; Preusz, M.; Enei, F.; Caponetto, P.; Fantozzi, B. COINS IN THE MARITIME ROMAN COLONY OF CASTRUM NOVUM. CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF TRADE AND GLOBALIZATION OF THE MEDITERRANEAN SEASCAPE. 2018.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia. 2018.
 • Preusz, M. Archeologie třicetileté války ve středoevropském prostoru. 2018.
 • Preusz, M. Archeologie třicetileté války v západních Čechách. 2018.
 • Holata, L.; Preusz, M. Abandoned Rural Settlements and Landscape Transformations in the Early Modern and Modern Period: Innovative Methodological Approaches of Historical Archaeology within a Central European Context. 2017.
 • Musil, J.; Netolický, P.; Preusz, M. Archeologický odraz událostí třicetileté války na Chrudimsku.. 2016.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Středověké a novověké artefakty z radničního dvora v Českých Budějovicích a jejich výpověď o sociálním prostředí měšťanských domácností a městské radnice. 2015.
 • Paclíková, K.; Preusz, M. Paperless Archaeology on Castrum Novum: Research of abandoned Roman colony in central Italy. 2015.
Data too long for column 'Citation' at row 1INSERT INTO publication (PersonalNumber,Year,Citation,Category,Date,Project) VALUES (91205,'2020','Enei, F.; Preusz, K.; Enei, F.; Anticoli, F.; Girolami, G.; Vuono, M.; Anzidei, M.; Aquino, M.; Bagnoli, P.; Bianchi, E.; Biondini, G.; Caponetto, P.; Carrano, S.; Chajbullin Košťial, J.; Davidde, B.; di Gennaro, F.; Doumaz, F.; Giorgi, S.; La Russa, M.; Marini, P.; Martínez-Labarga, C.; Patusso, M.; Pirazzi, S.; Pizzimenti, L.; Principessa, M.; Randazzo, L.; Ricca, M.; Ruffolo, A.; Salvioli, G.; Savi Scarponi, A.; Urbini, S.; ; ; Castrum Novum. Storia e archaeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella. Quaderno 4. Santa Marinella : GATC, 2020. 240s. ISBN 978-88-96434-76-5.','KNIHA - editorství','2024-05-22','SGS-2017-003')Chyba vypisu publikaci
INSERT INTO publication (PersonalNumber,Year,Citation,Category,Date,Project) VALUES (91205,'2020','Enei, F.; Preusz, K.; Enei, F.; Anticoli, F.; Girolami, G.; Vuono, M.; Anzidei, M.; Aquino, M.; Bagnoli, P.; Bianchi, E.; Biondini, G.; Caponetto, P.; Carrano, S.; Chajbullin Košťial, J.; Davidde, B.; di Gennaro, F.; Doumaz, F.; Giorgi, S.; La Russa, M.; Marini, P.; Martínez-Labarga, C.; Patusso, M.; Pirazzi, S.; Pizzimenti, L.; Principessa, M.; Randazzo, L.; Ricca, M.; Ruffolo, A.; Salvioli, G.; Savi Scarponi, A.; Urbini, S.; ; ; Castrum Novum. Storia e archaeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella. Quaderno 4. Santa Marinella : GATC, 2020. 240s. ISBN 978-88-96434-76-5.','KNIHA - editorství','2024-05-22','SGS-2017-003')