Studijní pobyt v USA


Vážené studentky, vážení studenti,

přihlašovací kolo do programu BE&ST je spuštěno a poběží do
konce února 2024.

Program BE&ST umožní letos *šesti *vybraným studentům bakalářského studia semestrální studijní pobyt na partnerské univerzitě v USA za pomoci speciálního finančního příspěvku (200 000 Kč). Studenti si mohou
vybrat ze dvou zahraničních institucí - Millikin University či Southern
Utah University.

Zájemci musí na Portál (Moje studium > ECTS výjezdy > Nabídka výjezdů >
BE&ST) doložit přihlášku, životopis v AJ a motivační dopis v AJ.

Více info najdete na našich stránkách
(https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Other_interships/BEST.html).