Studium v zahraničí


Západočeská univerzita v Plzni nabízí realizaci studijních, badatelských a výzkumných zahraničních pobytů na řadě partnerských univerzit a institucí v Německu, Francii, Španělsku, Maďarsku, Itálii, Portugalsku, Polsku, na Slovensku, v Turecku, ve Velké Británii, v USA, na Tchaj-wanu a v dalších zemích světa. Kromě možnosti zdokonalit své jazykové znalosti, přináší zahraniční stáže možnost seznámit se s novým prostředím, zahraničními odborníky a kolegy z celého světa. Studijní pobyty lze realizovat v délce měsíce až jednoho roku, což dává zájemcům možnost variability při plnění studijních nebo badatelských cílů.

Prostředí naší katedry rovněž umožnuje přístup zájemců z řad zahraničních studentů s možností získat vysokoškolské vzdělání pod týmem našich odborníků na bakalářském, popřípadě navazujícím magisterském studijním programu v českém jazyce a dále možnost studia doktorského programu v českém nebo anglickém jazyce.