Vynikající studenti převzali stipendia

Odborová organizace „Humanitní vědy ve vysokém školství“

O nás

Odborová organizace „Humanitní vědy ve vysokém školství“ zaměstnanců Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (dále jen FF ZČU) je nezávislou a dobrovolnou organizací, do které mohou vstoupit všichni zaměstnanci, včetně zaměstnanců bývalých, a to bez rozdílu profese, politické příslušnosti, národnosti, státní příslušnosti, náboženství, rasy nebo pohlaví.

Máte-li zájem stát se členem, vyplňte prosím přihlašovací formulář a zaneste jej společně s členským poplatkem do kanceláře SP401 nebo SP408 (Sedláčkova 15, Plzeň) a to každé pondělí a středu v čase od 12:00-15:00.

Povinnosti člena:
- hájit program odborové organizace
- hradit členské příspěvky
- zastupovat zájmy zaměstnanců na pracovišti

Práva člena:
- být zastoupen při vyjednávání se zaměstnavatelem, včetně
zastoupení při kolektivním vyjednávání
- zastupovat odborovou organizaci u zaměstnavatele (po
dohodě s předsednictvem odborové organizace)
- zakládat základní organizaci a stát se tak funkcionářem
odborové organizace (po dohodě s předsednictvem odborové
organizace)
- získávat informace o činnosti zaměstnavatele, jeho
ekonomické a finanční situaci apod.
- účastnit se činnosti orgánů odborové organizace
- získávat informace o činnosti odborové organizace, jejích
odborných stanoviscích a názorech

Výše členských příspěvků:
100 Kč / rok

Personální obsazení

Kontakt

Odborová organizace „Humanitní vědy ve vysokém školství“ (OOKAR)

Sedláčkova 15, 30614 Plzeň