Vynikající studenti převzali stipendia

Odhalte společně s námi taje světa kolem nás

Pojďte s námi odhalovat taje dávných civilizací, proniknout pod roušku minulosti, stát se svědkem dávných dob, které jako kdyby vyvstávali z písku času

Věda a výzkum

Katedra vytváří badatelské centrum podobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

Již od svého vzniku se KAR podílí na řešení výzkumných projektů různého druhu též ve spolupráci s ostatními domácími či zahraničními institucemi. Projekty jsou zaměřeny jednak na konkrétní lokality rozmanitého stáří a charakteru, mezi nimiž shledáme pravěká sídliště, pohřebiště, vymezené a opevněné areály, středověká až novověká vesnická i městská sídla, tvrze, hrady, kláštery, výrobní areály (mlýny, sklárny apod.), polní opevnění i bojiště a další. V rámci rozvíjejícího se oboru archeologie modernity se pozornost soustředí i na památky 20. století, např. vesnice zaniklé po roce 1945, vojenská opevnění či železnou oponu.

Kromě jednotlivých lokalit se badatelský zájem věnuje také průzkumu vybraných regionů a oblastí, přičemž preferovány jsou zejména málo destruktivní či nedestruktivní metody (např. povrchové prospekce a sběry, geofyzikální prospekce a měření, letecký průzkum, využívání kolmých leteckých, satelitních či lidarových snímků).

V nedávné době se KAR zapojila také do rozvojových a vzdělávacích projektů v rámci programů Evropské unie – Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog (2010-2013), Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví (2011-2014) a Strategie archeologického výzkumu v Evropě (2011-2014).

Zahraniční expedice pracoviště se soustředí na oblasti Ošské oázy v Kyrgyzstánu ve střední Asii, střední Itálii a zaniklého města Castrum Novum, severovýchodní Mezopotámie s centrální metropolí Arbíl v Iráku a na severní Kavkaz v Karačajevsko-čerkeské republice Ruské federace.