Naši partneři

The Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences (IA SAS)
konzultace a studium artefaktů doktorandy, kontaktní osoba: P. Bednár

Muzeum Českého lesa v Tachově
spolupráce – aplikační garant běžícího projektu TAČR ZÉTA TJ040001512

Národní památkový ústav, s. p. o.
přednášková činnost, odborné stáže, odborné konzultace studentů KAR, plánováno především pro nově akreditované stud. programy – bc. a mgr.

Oživená prehistorie, z. s.
spolupráce na popularizačních akcích (pravěká vesnička v ZOO – Mezinárodní den archeologie), rekonstrukce a experimenty v technologických postupech pravěku a raného středověku, ochrana památek, kulturních hodnot a archeologického dědictví

Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
spolupráce při uskutečňování doktorských studijních programů Archeologie, Archaeology – výuka, vedení disertačních prací

Museo del Mare e della Navigazione
Víceletá spolupráce na archeologickém výzkumu římského města Castrum Novum

Regionální muzeum v Teplicích
spolupráce na úrovni badatelské v rámci doktorského studia, popř. zápůjčky předmětů ke studiu

Muzeum romské kultury
intenzívní spolupráce při archeologickém výzkumu v Letech, okr. Písek a obnově památníku Lety u Písku

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
ve spolupráci s ústavem proběhly již tři etapy záchranného archeologického výzkumu v Libkovicích

Archaia, o. p. s.
Společnost pro ochranu historického dědictví

Hradiště Šárka, o. p. s.
se společností byl uzavřen kontrakt na zpracování realizačního projektu nedestruktivního výzkumu hradiště Šárka, národní kulturní památky

Západočeské muzeum v Plzni
dlouhodobá spolupráce při organizování výstav, popularizačních akcí, konzultační podpory studentů, zápůjček hmotných archeologických nálezů

Institut paměti společnosti a krajiny, o. p. s.
P. Nenutil, výzkum a dokumentace diskontinuity obyvatelstva v oblasti západních Čech po roce 1945

Institut of Archaeology (IARH), Zagreb, Croatia
dokumentace opevněných sídel v oblasti Chorvatska, příprava metodiky dokumentace archeologických lokalit v Chorvatsku

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (WUELS)
výměna studentů a badatelů v rámci mobilitních programů, pobyt akademického pracovníka v rámci Academic Career

Osh State University, Kyrgyzstán
dlouhodobá spolupráce badatelská (realizace několika výzkumných expedic), výměna studentů, studium kyrgyzských studentů na magisterském programu Archeologie

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine
spolupráce se zaměstnankyní Anetou Golebiowskou-Tobiasz

Karachaevo-Cherkessk State University named after U. D. Aliyev
realizace výzkumných expedic zaměřených na dokumentaci sídelních struktur na Kavkazu