Vynikající studenti převzali stipendia

Nové poznání je jen krůček daleko…

Od kočovných národů Kyrgyzstánu, tajuplnosti antických měst, všednosti středověké vsi, nekončícího Kavkazského pohoří po strastiplné události 20. století… pojď s námi odhalovat taje skryté pod závojem času.
Nabídka studia