Praxe - KAR/MDA Metody dokumentace v Nečtinech


Vážení studenti,

ještě jednou žádáme o potvrzení Vaší účasti na praxi v rámci předmětu KAR/MDA v Nečtinech z kapacitních důvodů nejpozději do středy 13. 10. 2021 na mail mattova@kar.zcu.cz

Zájem mají i studenti z vyšších ročníků, kteří se kvůli covidové situaci nemohli zúčastnit.

Doložení O-T-N při příjezdu nutné.

S pozdravem

Mgr. Sabina Mattová, Ph.D.
tajemnice katedry
Katedra archeologie FF ZČU v Plzni
Sedláčkova 15, 301 00 Plzeň
Tel.: 377635103
Mobil: 702020897
http://www.kar.zcu.cz