Vyhlášení INTER-22 (FREE MOVERS) III. kolo


Vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje III. kolo výběrového řízení pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-22 (FREE MOVERS). Zájemci musí podat přihlášku s povinnými přílohami nejpozději do pondělí 11. dubna 2022. Podrobnější informace v příloze.
pdf.gifInter 22_výběrové řízení_3. kolo.pdf