Státní závěrečné zkoušky - červen 2022 - ČASOVÝ HARMONOGRAM


Státní závěrečné zkoušky se budou konat dne 7. 6. 2022. Časový harmonogram naleznete v příloze.


SZZ harmonogram červen 2022_B.doc