Výběrové řízení INTER-24


Vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje výběrové řízení pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-23 (FREE MOVERS).

Zájemci o program INTER musí podat přihlášku s povinnými přílohami nejpozději do pátku 27. řijna 2023. Přihlášky se podávají přes portál ZČU.

Více informací v příloze
Inter 24_výběrové řízení.pdf