Dodatečné výběrové kolo INTER-23


International office ZČU tímto vyhlašuje dodatečné celouniverzitní výběrové kolo v rámci projektu INTER-23 (výjezd musí být realizován do konce roku 2023).

Výběrové kolo je vyhlášeno do 01.06.2023.

Uchazeči o studijní pobyt se hlásí pouze online skrz Portál (záložka /INTER 23 - celouniverzitní kolo/) podáním dokumentů /Přihláška, Learning Agreement /a /Receiving Institution Approval/. Aktuální dokumenty jsou dostupné na našich stránkách https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Study_visit/Inter/application.html.

V případě dotazů či nejasností kontaktujte Kláru Frausovou, frausova@rek.zcu.cz, tel.: +420 735 713 962