Státní závěrečné zkoušky


Vážené studentky, vážení studenti,

státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studijního programu Archeologie se budou konat dne 8.6.2023. Časový harmonogram bude zveřejněn na aktualitách katedry cca týden před jejich konáním.

S pozdravem

Josef Hložek