INTER-24 (FREE MOVERS)


Vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje výběrové řízení pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-24 (FREE MOVERS). Zájemci musí podat přihlášku s povinnými přílohami nejpozději do středy 7. února 2024. Podrobnosti v příloze
Inter 24_výběrové řízení_1. kolo.pdf