Aktuality

25.06.2020
Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovoluji si Vás informovat, že Vaše terénní archeologická praxe v Libkovicích (okr. Litvínov) začínají od 29.6.2020 (první turnus). Můžete...    >>>

24.06.2020
Vážené studentky, studenti, v příloze naleznete harmonogram červnových SZZ, které se budou konat v pondělí 29. 6. 2020. V případě nejasností se mi prosím obratem ozvěte emailem. ...    >>>

24.06.2020
Všichni studenti, kteří přistoupí 29. 6. 2020 k obhajobě kvalifikačních prací přinesou bezpodmínečně papírovou podobu práce k SZZ. Josef Hložek ...    >>>

21.05.2020 <<<

Vážené studentky, studenti,

věnujte prosím pozornost přiloženému sdělení.

S pozdravem

Josef Hložek
pdf.gifINTER_dodatečné výběrko 2020-1.pdf

21.05.2020
Žádám studenty, kteří přistoupí k řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v červnu 2020 o provedení kontroly všech absolvovaných předmětů v systému, nejpozději však do ...    >>>

20.05.2020
Přijímací řízení do doktorského studijního programu archeologie se přesouvá na začátek září, přihlášky je třeba podat do konce července (pokyny k přijímacímu řízení viz https...    >>>

 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.