Aktuality

25.06.2020 <<<
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat, že Vaše terénní archeologická praxe v
Libkovicích (okr. Litvínov) začínají od 29.6.2020 (první turnus). Můžete se
dostavit 29.6.2020 v pondělí ráno v 7:30 hod. před děkanát Fakulty
filozofické v Plzni, odkud je plánován odjezd dvěma dodávkami. Prosím,
informujte v případě vašeho zájmu dr. Netolického dopředu. Pro ostatní
platí, že sraz bude přímo v místě ubytování Schola Humanitas, Litvínov,
Ukrajinská 379, mezi 9:30 a 10:00. Terénní praxe probíhají od pondělí do
pátku.

Snídaně budou v pracovních dnech od 30.6. a jsou hrazeny KAR ZČU v Plzni. V
rámci archeologické praxe si dovezte vlastní motyčku, uzavíratelné desky,
olovnici, dva skládací metry a psací potřeby. Na archeologické praxi v
Libkovicích budeme vyžadovat pevnou obuv. Doporučuji si vzít sebou pokrývku
hlavy a opalovací krém.

V příloze zasílám seznam studentů rozmístěných do dvou turnusů.

V případě dotazů směřujte otázky na dr. Netolického (pet01@kar.zcu.cz).

S přáním hezkého dne.

V úctě

--
Mgr. Petr Netolický, Ph.D.
Katedra archeologie FF ZČU
vedoucí oddělení Centra aplikované archeologie
Sedláčkova 15
SP 401
306 14 Plzeň
pet01@kar.zcu.cz
tel. +420 735 715 896

24.06.2020
Vážené studentky, studenti, v příloze naleznete harmonogram červnových SZZ, které se budou konat v pondělí 29. 6. 2020. V případě nejasností se mi prosím obratem ozvěte emailem. ...    >>>

24.06.2020
Všichni studenti, kteří přistoupí 29. 6. 2020 k obhajobě kvalifikačních prací přinesou bezpodmínečně papírovou podobu práce k SZZ. Josef Hložek ...    >>>

21.05.2020
Vážené studentky, studenti, věnujte prosím pozornost přiloženému sdělení. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

21.05.2020
Žádám studenty, kteří přistoupí k řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v červnu 2020 o provedení kontroly všech absolvovaných předmětů v systému, nejpozději však do ...    >>>

20.05.2020
Přijímací řízení do doktorského studijního programu archeologie se přesouvá na začátek září, přihlášky je třeba podat do konce července (pokyny k přijímacímu řízení viz https...    >>>

 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.