Aktuality

24.09.2020
Vážené studentky, vážení studenti, ze zdravotních důvodů dnes odpadá veškerá výuka Dr. Menšíka, včetně výuky online. Dr. Menšík Vás bude kontaktovat v průběhu příštího t...    >>>

22.09.2020 <<<
Vážené studentky, vážení studenti,
stejně jako závěr toho uplynulého není ani start aktuálního akademického roku 2020/2021 snadný. Ráda bych vás proto seznámila se situací, která na Západočeské univerzitě nastala.
Doufali jsme, že alespoň v prvních týdnech semestru se podaří zachovat kontaktní výuku, nicméně mimořádné opatření Krajské hygienické stanice rozhodlo jinak a kvůli vývoji koronavirové pandemie tak přecházíme na distanční výuku po pouhých dvou dnech. Je to podobně náhlá změna, která studium a život na univerzitě celkově ovlivnila už na jaře. Tentokrát ovšem tato změna postihuje také studenty prvních ročníků, kteří bohužel nedostanou takovou příležitost sžít se s univerzitním prostředím, jakou by si zasloužili.
Nařízení Krajské hygienické stanice v současné době platí od 23. září do 23. října. Do té doby bude výuka probíhat bez vaší osobní přítomnosti, pouze s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, individuálních návštěv knihoven a studoven, individuálních konzultací, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob a laboratorní, experimentální nebo umělecké práce za přítomnosti nejvýše 15 osob.
Abyste vy i vaši vyučující tento způsob výuky zvládli, budete muset zůstat alespoň online v co nejtěsnějším kontaktu a spolupracovat. Doporučuji vám proto:
• Sledujte aktuální informace vyučujících jednotlivých předmětů. Epidemiologická situace je dynamická a změny mohou přijít velmi rychle.
• Zkontrolujte své kontakty zadané v systému STAG, pravidelně sledujte zprávy na svých univerzitních e-mailech.
• Zkontrolujte, že máte přístup na všechny platformy, na kterých vyučující organizují nebo budou organizovat svoje přednášky či semináře.
• V případě jakýchkoliv problémů neváhejte a kontaktujte své vyučující co nejdříve, aby bylo možné problémy vyřešit.
• Poskytujte vyučujícím zpětnou vazbu, vaše podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
• V případě, že budete pozitivně testováni na covid-19, oznamte tuto skutečnost svému studijnímu oddělení, a v případě, že bydlíte na kolejích, taktéž vedoucí koleje.
Na distanční způsob výuky jsme připraveni. V letním semestru jsme si všichni vyzkoušeli možnosti, které máme, a připravovali se, že na podzim pravděpodobně nastane stejná situace, kterou budeme muset řešit a zvládnout. Věřím proto, že se to nám i vám podaří.
Spolu s pevným zdravím vám proto bez ohledu na situaci přeji hodně studijních úspěchů.

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.,
prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti


21.09.2020
Vážené studentky, studenti, v tomto týdnu, tedy od 21.9. do 25.9. odpadá výuka Dr. Krištufa. Výuka předmětu KAR/SMA1 však bude probíhat dle rozvrhu ve čtvrtek s Dr. Menšíkem. S po...    >>>

25.08.2020
Vážené studentky, studenti, v příloze najdete harmonogram podzimních SZZ. S pozdravem Josef Hložek...    >>>

24.08.2020
Přijímací řízení do doktorského studia proběhne ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 9:00 na půdě KAR FF ZČU v Plzni (Sedláčkova 15, místnost SP 417). ...    >>>

30.07.2020
Srdečně vás zveme na VI. ročník kastellologické konference věnované památce prof. Tomáše Durdíka ve dnech 30. - 31. 10. 2020 v areálu hradu Křivoklát....    >>>

 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.