Aktuality

03.05.2021 <<<
Vážené studentky, vážení studenti

v rámci archeologických terénních praxí (KAR/TEP1, KAR/TER1X, KAR/TER2), které budou probíhat od 28.6. do 6. 8. 2021 na katastru zaniklé vsi Libkovice (okr. Most), vyberte si prosím z následujících dvou termínů. První termín je od 28.6. do 16.7.2021. Druhý termín je od 19.7. do 6.8.2021. Ubytování a snídaně jsou zajištěny na SCHOLA HUMANITAS v Litvínově. Vybraný termín oznamte dr. Netolickému na e-mail: pet01@kar.zcu.cz do 14.5.2021. Pokud si nevyberete termín do 14.5.2021, bude Vám přidělen garantem oboru doc. PhDr. Pavlem Vařekou, Ph.D. V případě, že dojde k nerovnoměrnému rozložení osob v rámci termínů, budou upřednostněni Ti, kteří se přihlásí nejdříve.

--
Mgr. Petr Netolický, Ph.D.
Katedra archeologie FF ZČU
vedoucí oddělení Centra aplikované archeologie
Sedláčkova 15
SP 401
306 14 Plzeň
pet01@kar.zcu.cz
tel. +420 735 715 896

24.03.2021
Vážení studenti, dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ pro studijní pobyty v zahraničí v ak. roce 2021/22 se bohužel vzhledem k situaci nemůže konat na základě osobního po...    >>>

22.03.2021
Vedení FF ZČU vyhlašuje výběrové řízení pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INER-21 (FREE MOVERS)....    >>>

12.03.2021
Vážené kolegyně a kolegové, pokud máte zájem vyzkoušet si studium archeologie na prestižní irské univerzitě, věnujte pozornost přiloženým informacím....    >>>

 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.