Erasmus+

Základní informace pro studenty KAR

Co je ERASMUS+?

Program Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky (ZČU je zapojena od akademického roku 1998/99). Pro studenty představuje program ERASMUS (od roku 2014 ERASMUS+) jednu z možností získání grantu pro studijní stáž v zahraničí. Stáž lze uskutečnit v rozsahu 3 - 12 měsíců na univerzitách v členských zemích EU a ostatních zemí.
.
Studenti si mohou zvolit studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo praktickou stáž v zahraniční instituci.
.
Podrobné informace o programu Erasmus v rámci ČR viz
http://www.naerasmusplus.cz,

v rámci ZČU viz
http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=161

a v rámci FF viz
https://ff.zcu.cz/zahranicni-vztahy/erasmus.

Pro koho je Erasmus+?

  • studenti (občané jakékoliv země), kteří jsou na své domovské vysoké škole v ČR zaregistrováni jako řádní studenti denního, kombinovaného, distančního, nebo doktorského studia
  • studenti, kteří budou mít v době studijního pobytu ukončený minimálně první rok Bc. studia (tj. při výjezdu jsou zapsáni minimálně ve druhém ročníku Bc. studia); nedoporučujeme výjezd v posledním semestru studia; praktickou stáž lze uskutečnit v jakémkoliv ročníku
  • pobyt lze realizovat v délce 3 – 12 měsíců v jednom studijním cyklu (tj. bakalářský, magisterský, doktorský), přičemž různé druhy mobilit se sčítají
  • podrobné informace o podmínkách viz

Kam na Erasmus+?

Aktuální informace o zahraničních univerzitách, na které se lze v rámci Erasmu+ vypravit, naleznete v následující tabulce.

UniversityCountrySubject areaBA MA PhDLanguageLevelWeb
University of AmsterdamNLArchaeologyyes yes noDutch, EnglishB2-C1 www.uva.nl
Artois UniversityFHistory and Archaeologyyes yes noFrenchB1www.univ-artois.fr
Comenius University in BratislavaSKArchaeologyyes yes yesSlovak, EnglishB2www.fphil.uniba.sk
Babes-Bolyai University Cluj-NapocaROArchaeologyyes yes yesHungarian, EnglishB2www.ubbcluj.ro/en
University of HelsinkiSFArchaeologyno yes yesFinnish/Swedish, English B2, CEFRhttp://helsinki.fi/university
Jagiellonian University KrakowPLInternational Relations, Area Studiesyes yes noPolish, EnglishB1-2www.en.uj.edu.pl
University of ŁódźPLArchaeologyno yes yesEnglish, PolishB1-2www.iso.uni.lodz.pl
University of OuluSFHistory and Archaeologyyes yes yesFinnish, EnglishB2www.oulu.fi/english
Nicolaus Copernicus University in ToruńPLHistory and Archaeologyyes yes yesPolish, EnglishB2www.umk.pl
Cardinal Stefan Wyszynski University in WarsawPLHistory and Archaeologyyes yes noEnglish, PolishB2www.uksw.edu.pl
University of Zadar HR History and Archaeology yes yes yes Croatian, English B2 http://www.unizd.hr
University of ZagrebHRArchaeologyyes yes yesCroatian, EnglishB2http://www.unizg.hr

Jak na Erasmus+?

Do programu se studenti zapojují prostřednictvím výběrového řízení, jehož termín a způsob je plně v kompetenci fakulty/katedry. Podrobnější informace lze najít na webu fakulty, katedry anebo přímo u garantů jednotlivých Erasmus smluv (v rámci KAR – Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D., email: chrousto@kar.zcu.cz).

Zájemci vyplní přihlášku (viz http://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/formulare.html), napíší životopis a motivační dopis v českém jazyce a v jazyce zahraniční univerzity. Vše zašlou emailem kontaktní osobě (chrousto@kar.zcu.cz) a následně se dostaví k výběrovému řízení (aktuální termíny níže). Výběrové řízení probíhá formou ústního pohovoru, který prověřuje jazykovou vybavenost a motivaci vycestovat do zahraničí. Přihlášky vybraných studentů jsou následně odevzdány na odbor Zahraniční vztahy. Zahraniční instituce je emailem informována o vybraných studentech ZČU a následně jim zašle své instrukce a požadavky.
 
Koordinátor projektu vybaví studenta před odjezdem Finanční dohodou, ve které je stanovena výše grantu. Toto stipendium je stejné pro všechny studenty vyjíždějící z ČR na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia za měsíc je pevně dána, přehled sazeb stipendií pro akademický rok 2015/2016 naleznete zde. Počet vyslaných studentů i délka jejich pobytu může být ještě dodatečně změněna v závislosti na výši přidělených finančních prostředků z MŠMT.

Důležité termíny

Výběrové řízení pro akademický rok 2017/18 se uskuteční 19. 1. 2017 od 14:00 v SP 406.Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.