Lety do minulosti

Zpět na videoarchiv
Nízká kvalita |Střední kvalita |TV kvalita       Windows media | Real Player   


Cílem filmového dokumentu je představit možnosti, které pro poznání minulosti našich předků přináší dálkový průzkum, principy, na nichž je založena letecká archeologie (identifikace pod zemí ukrytých sídlišť, pohřebišť, pevnostních útvarů a dalších objektů pomocí porostových, půdních, stínových a sněžných příznaků) a výsledky, které aplikací této metody byly dosaženy v Evropě a zejména u nás. Ve filmu je zdůrazněn význam letecké prospekce jako jedné z metod tzv. nedestruktivní archeologie, která se v současnosti stále častěji uplarňuje v oblasti terénních výzkumů a sběru dat. Předveden je program Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze (1992-2008), který je v současnosti jediným evropským (kontinentálním) archeologickým pracovišťěm disponujícím vlastním průzkumným letounem, projekt Západočeské univerzity, která v rámci řešení výzkumného záměru MŠMT (2005-2010) v posledních letech výrazně zvýšila svoje aktivity na poli letecké archeologie a úzce v této oblasti spolupracuje s Archeologickým ústavem, a také letecko-průzkumné aktivity v dalších středoevropských zemích (Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko) a v kolébce letecké archeologie - Anglii. Dokument průběžně upozorňuje na význam archeologického dědictví a na potřebu jeho systematické evidence, dokumentace a ochrany. Film je dlouhometrážním dokumentem rozděleným na 3 díly (75, resp.3x25 minut)


Film vznikl za finanční podpory programu Evropské unie Culture 2000 v rámci projektu European Landscapes: Past, Present and Future (reg.č. 2004 - 1495/001 - 001 CLT CA22), katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni - spoluřešitele tohoto projektu , Archeologického ústavu SAV a English Heritage.


Zpět na videoarchivZpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.