Muzeopedagogika


Vzdělávací program je určen zaměstnancům paměťových a výstavních institucí České republice, kteří se věnují edukaci návštěvníků, jakož i dalším zájemcům o práci v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy v kulturních institucích. Jedním ze základních trendů muzejní pedagogiky je spolupráce se školami. Posluchači se ve 15 kurzech seznámí se základy muzeologie, základy současné pedagogiky se vztahem k aktuálním didaktickým postupům v muzejní praxi, konkrétními praktickými příklady s ohledem na různé typy kulturních institucí, specifiky vzdělávání s ohledem na různé skupiny návštěvníků, základy grafiky a práce s textem jakožto nedílné součásti prezentace a práce s veřejností (Public relations).

Absolventi programu získají znalosti o práci s různými skupinami návštěvníků (děti, teenageři, senioři, lidé se specifickými potřebami), odborné kompetence při prezentaci stálých expozic, výstav, organizací workshopů a dalších akcí pro veřejnost.

Cena kurzu: 9500 Kč

Dokumenty a důležité odkazy ke studiu