Ing. Kamil ECKHARDT

Fotografie ICT technik katedry archeologie
 
e-mail eckhardt@kar.zcu.cz
telefon  377635106
kancelář  SP411

Publikace

Statě ve sborníku
 • John, J.; Eckhardt, K. Bibliografická databáze na internetových stránkách plzeňské katedry archeologie. In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno ; Praha ; Plzeň : Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita ; Archeologický ústav AV ČR ; Katedra archeologie, Západočeská univerzita, 2008. s.270-275. ISBN 978-80-254-1781-2.
Software
 • John, J.; Eckhardt, K. Bibliografická databáze - ArcheoPub. 2010.
 • Eckhardt, K.; Vařeka, P. EXCAV-CONTEXT 1.0: software ke zpracování terénního archeologického výzkumu. 2007.
 • Eckhardt, K.; Vařeka, P. CERAMIC-ANALYST (LBA) 1.0 software ke zpracování keramiky mladší a pozdní doby bronzové. 2006.
Odborné mapy
 • Šmejda, L.; Vařeka, P.; Eckhardt, K. Archeologický výzkum knovízského sídliště v Praze-Hostivaři. 2010.
 • Malina, O.; Šmejda, L.; Eckhardt, K.; Vařeka, P. Tvrze v Čechách. 2010.
 • Šmejda, L.; Eckhardt, K. Archeologický výzkum hradiště Vladař u Žlutic a jeho zázemí. 2010.
 • Nováček, K.; Milt, J.; Šmejda, L.; Eckhardt, K. Zázemí kladrubského kláštera. 2010.
 • Krištuf, P.; Eckhardt, K.; Šmejda, L. Mapa mohylových pohřebišť na okrese Písek. 2010.
 • Vařeka, P.; Veselá, R.; Šmejda, L.; Eckhardt, K. Mapa zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku. 2010.
 • Šmejda, L.; Eckhardt, K. Archeologická interpretace leteckých snímků z Podřipska. 2010.
 • John, J.; Šmejda, L.; Eckhardt, K. Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách. 2010.