Mgr. Lenka STARKOVÁ, Ph.D.

vyučující katedry archeologie
 
e-mail lstarkov@kar.zcu.cz
telefon  377635126
konzultační/úřední hodiny  Út 11:00 - 12:00, SP 411
St 11:00 - 12:00, SP 411
kancelář  SP411

Publikace

Monografické publikace
 • , .; Melčák, M.; Beránek, O.; Starková, L.; Mosul After Islamic State: The Quest for Lost Architectural Heritage. Heidelberg : Springer, 2021. 352s. ISBN 978-3-030-62635-8.
 • Menšík, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Starková, L.; Kočár, P.; Kočárová, R.; Sůvová, Z.; Gersdorfová, Z.; Král, V.; Majer, A.; Šída, P. Kněží hora u Katovic. Pravěké a raně středověké výšinné sídliště a hradiště v jižních Čechách. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 307s. ISBN 978-80-261-0855-9.
 • Menšík, P.; Starková, L.; Král, V. Hradiště na Strakonicku. Předchůdci moderních opevněných sídel v pravěku a raném středověku z pohledu archeologie. Strakonice, 2019. 58s. ISBN 978-80-907304-2-7.
 • Nováček, K.; Melčák, M.; Starková, L.; Amin, N.; Petřík, J.; Neumeier, E. Medieval Urban Landscape in Northeastern Mesopotamia. Oxford : Archaeopress Archaeology, 2016. 210s. ISBN 978-1-78491-518-6.
 • Starková, L. Moderní metody dálkového průzkumu Země v archeologii: aplikace, zpracování, interpretace, verifikace.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Starková, L. A Post-Anfal Village in Iraqi Kurdistan: The Remote Sensing Retrogressive Analysis. Applied Sciences, 2021, roč.11. č.9, s.nestránkováno, ISSN 2076-3417.
 • Starková, L. Toward a High-Definition Remote Sensing Approach to the Study of Deserted Medieval Cities in the Near East. Geosciences, 2020, roč.10. č.9, s.nestránkováno, ISSN 2076-3263.
 • Čapek, L.; Menšík, P.; Starková, L. Skalní hřbet Měcholupy u Blovic - Velká skála (Kámen) z pohledu archeologie. Archeologie západních Čech, 2018, roč.9. č.2, s.5-15, ISSN 1804-2953.
 • Starková, L.; Nováček, K.; Melčák, M. Interactive map of the historical heritage of Mosul. AARGnews, 2017, roč.55. č.October, s.45, ISSN 1756-753X.
 • Starková, L. Mapování zaniklých středověkých měst v iráckém Kurdistánu prostřednictvím dálkového průzkumu Země. ArcRevue, 2017, roč.2. č.2, s.14-17, ISSN 1211-2135.
 • Nováček, K.; Široký, R.; Starková, L. Pokračování výzkumu v areálu premonstrátské kanonie v Teplé. Památky západních Čech, 2014, roč.4. č.1, s.7-19, ISSN 1805-8906.
 • Gojda, M.; John, J.; Starková, L. Archeologický průzkum krajiny pomocí leteckého laserového skenování. Dosavadní průběh a výsledky prvního českého projektu. Archeologické rozhledy, 2011, roč.63. č.4, s.680-698, ISSN 0323-1267.
Kapitoly v knize
 • Rak, M.; Funk, L.; Starková, L. A Cold War Conflict landscape in the borderlands of West Bohemia. Conflict Landscapes and Archaeology from Above, Farnham, Burlington : Ashgate Publishing, 2016, s.235-252. ISBN 978-1-4724-6438-5.
Statě ve sborníku
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Starková, L. Vorgeschichtliche Burgwälle und Höhenfundstellen im südböhmischen Bereich des Böhmerwaldes. In Fines Transire 28. 2019, s.95-120. ISBN 1868-2308.
 • Menšík, P.; Procházka, M.; Starková, L. Mohylovité objekty u Malých Kyšic na Kladensku. In Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2. Sborník přátel k životnímu jubileu Petra Rožmberského. Plzeň, 2018, s.61-70. ISBN 978-80-87170-51-9.
 • Matoušková, E.; Starková, L.; Pavelka, K.; Nováček, K.; Šedina, J.; Faltýnová, M.; Housarová, E. Using remotely sensed data for documentation of archaeological sites in Northeastern Mesopotamia. In International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives. Německo : COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH, BAHNHOFSALLE 1E, GOTTINGEN, 37081, GERMANY, 2016, s.335-342. ISBN 2194-9034neuvedeno.
 • Matoušková, E.; Pavelka, K.; Nováček, K.; Starková, L. DOCUMENTATION OF ARCHAEOLOGICAL SITES IN NORTHERN IRAQ USING REMOTE SENSING METHODS. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Taipei, Taiwan : The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2015, s.331-336. ISBN 1682-1750neuvedeno.
 • Rak, M.; Starková, L.; Funk, L. Relikty „studené války“ jako součást kulturní historie. In Veřejná archeologie 5. Plzeň, 2014, s.42-61. ISBN 978-80-905579-2-5.
 • Milsimerová, B.; Čulíková, L.; Menšík, P.; Starková, L. Zaniklá kulturní krajina středověku a novověku ve světle dálkového průzkumu. In Konstruování minulosti. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, s.75-90. ISBN 978-80-261-0164-2.
Odborné mapy
 • Starková, L.; Rak, M.; Čibera, J. Krajina „Studené války“ na okrese Tachov. 2014.
Postery, přednášky
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Starková, L. Vor- und frühgeschichtliche Burgwälle und Höhenfundstellen auf der Süd- und Westseite des Böhmerwaldes. 2018.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Starková, L. Hrádek u Purkarce v kontextu staveb Karla IV.. 2015.
 • Rak, M.; Starková, L. Conflict landscape of the Cold War remains in the borderlands of West Bohemia. 2014.
 • Rak, M.; Starková, L.; Funk, L.; Čibera, J. Relikty "Železné opony" jako součást kulturního dědictví. 2013.
 • Čulíková, L.; Starková, L. Studium zaniklé kulturní krajiny pomocí dálkového archeologického průzkumu. 2013.
 • Milsimerová, B.; Čulíková, L.; Menšík, P.; Starková, L. Zaniklá kulturní krajina středověku a novověku ve světle dálkového průzkumu. 2012.
 • Čulíková, L.; Starková, L. Remote sensing of deserted cultivated landscape. 2012.