Mgr. Luboš HOBL, Ph.D.

výkonný redaktor Castellologica bohemica
vědecko-výzkumný pracovník katedry archeologie
vědecko-výzkumný pracovník centra aplikované archeologie
vyučující katedry archeologie
 
e-mail hobll@kar.zcu.cz
telefon  377635110
konzultační/úřední hodiny  Po 10:00 - 11:30, SO137
kancelář  SO137

Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
 • Hobl, L. On the Issue of the Typological Definition of the So-called “Central European Castell”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 2023, roč.38. č.prosinec, s.61-83, ISSN 0208-6034.
 • Hobl, L.; Kodera, P. Hrad Vrtba a jeho hospodářské zázemí. Archaeologia historica, 2019, roč.44. č.1, s.65-87, ISSN 0231-5823.
 • Hobl, L. Kachle z hradu Gutštejna. Archaeologia historica, 2016, roč.41. č.2, s.461-473, ISSN 0231-5823.
 • Hobl, L. Keramický soubor z hradu Gutštejna. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč.7. č.2, s.125-153, ISSN 1802-0364.
 • Hobl, L. Věž hradu Gutštejna z pohledu archeologie. CASTELLOGICA BOHEMICA, 2015, roč.15. č.Neuveden, s.130-139, ISSN 1211-6831.
Statě ve sborníku
 • Hobl, L. The Přemyslid castles and Teutonic Order‘s castles: another perspective on the issue of the relation. In Castrum Bene 15, A castle as a status symbo,l Studia Castellologica I. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2020, s.69-74.
Postery, přednášky
 • Hobl, L. Přemyslovské hrady a hrady Řádu německých rytířů: nové perspektivy starých teorií. 2019.
 • Hobl, L. Zamki Przemyślidów i zamki krzyżackie: nowe perspektywy starych przemyśleń. 2019.
 • Hobl, L. K problematice typového vymezení tzv. středoevropského kastelu. 2018.
 • Chroustovský, L.; Hobl, L. Katedra archeologie FF ZČU v Plzni - možnosti studia v akademickém roce 2019/2020. 2018.
 • Hobl, L. Hrad Vrtba a jeho zázemí. 2017.
 • Hobl, L. The Přemyslid castles and Teutonic Order´s castles: Another perspective on the issue of the relationship?. 2017.
 • Chroustovský, L.; Hobl, L. Katedra archeologie FF ZČU v Plzni - možnosti studia v akademickém roce 2017/2018. 2017.
 • Hobl, L. Hrad Vrtba. 2016.
 • Ventrubová, E.; Hobl, L. Popularizace archeologie v pravěké osadě ZOO a BO města Plzně. 2014.
Posudky
 • Hobl, L. AMS, HISTORICAL, AND ARCHAEOLOGICAL DATING ON THE OPONICE CASTLE. RADIOCARBON, Tucson : Cambridge University Press, 2023.
 • Hobl, L. THE FIRST RADIOCARBON DATA FROM THE SETTLEMENT NITRA-LUPKA. RADIOCARBON, Tucson : Cambridge University Press, 2023.