Mgr. Atilla VATANSEVER

doktorand katedry archeologie
vyučující katedry archeologie
 
e-mail atillav@kar.zcu.cz
telefon  377635146
konzultační/úřední hodiny  Po 9:00 - 10:00, SP419
kancelář  SP 419

Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
  • Čechura, M.; Menšík, P.; Bláhová, O.; Vatansever, A. Ojedinělý nález knižní spony ze Soběslavi, okr. Tábor. Archeologie západních Čech, 2022, roč.13. č.1, s.122-129, ISSN 1804-2953.
  • Vatansever, A. Vanovice (k. ú. Drválovice, okr. Blansko) „U Suchých“.. Přehled výzkumů, 2022, roč.63. č.1, s.144, ISSN 1211-7250.
Postery, přednášky
  • Vatansever, A.; Straková, K. A survey of the tepe hill in Osh region, southern Kyrgyzstan. 2022.
  • Hložek, J.; Menšík, P.; Bláhová, O.; Reischig, D.; Vatansever, A.; Král, V. Rombické šipky z hradiště Němětice v historických, archeologických a technologických souvislostech. 2021.