Mgr. Miroslava CEJPOVÁ

členka redakční rady Časopisu Castellologica bohemica