Dr. Thomas KÜHTREIBER

člen redakční rady Časopisu Castellologica bohemica