Mgr. Jan ŠTĚTINA

člen redakční rady Časopisu Castellologica bohemica