Dr Bogusz WASIK

člen redakční rady Časopisu Castellologica bohemica