Dr Michal WOJENKA

člen redakční rady Časopisu Castellologica bohemica