doc. JUDr. Vilém KNOLL, Ph.D.

člen vědeckého výboru konference CABE
 
osobní stránky  https://zcu.academia.edu/Vil%C3%A9mKnoll