Kučeř-Obrovy hroby (2009)


Hlavní řešitel na KAR: PhDr. Jan JOHN, Ph.D.
Číslo projektu:0

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Výzkum zaměřený na mokré situace nedatovaného čtvercového ohrazení u Kučeře přinesl informace o jeho využití v období laténu a vrcholného středověku. Cílem probíhajících environmentálních analýz je charakteristika vegetace v okolní krajině a postižení dynamiky vývoje malého vodního toku v minulosti.