Středověká městská síť v severovýchodní Mezopotámii


Hlavní řešitel na FEK: doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Číslo projektu:GAP405/13/19266S
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2013-2015