Inovace výuky nedestruktivních metod archeologického výzkumu


Hlavní řešitel na KAR: Doc. PhDr. Ladislav ŠMEJDA, Ph.D.
Číslo projektu:F1288/2004/F5
Poskytovatel:MŠMT

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Archeologie se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí zejména v oblasti tzv. nedestruktivních metod výzkumu. Jejich velkou předností je možnost získávat pro obor nové poznatky, aniž by tím byly stále ubývající archeologické prameny narušovány. Na druhou stranu, tyto vůči světovému kulturnímu dědictví šetrné přístupy vyžadují specifickou přípravu budoucích absolventů. Cílem projektu je prohloubit teoretickou i praktickou výuku letecké archeologie a dalších souvisejících metod tak, aby posluchači získali bezprostřední zkušenosti s potřebnými technickými prostředky a širokým spektrem moderních výukových materiálů.