Arbíl - archeologie městského centra v severní Mezopotámii


Hlavní řešitel na FEK: doc. Mgr. Karel NOVÁČEK, Ph.D.
Číslo projektu:GA404/09/0043
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2009-2010

SPOLUŘEŠITELÉ: