Před neolitem: Kontextuální analýza environmentální dynamiky v průběhu časně postglaciální transformace střední Evropy.


Hlavní řešitel na KAR: PhDr. Mgr. Petr Šída, Ph.D.
Číslo projektu:13-08169S
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2013-2017

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

spoluřešitelský projekt