Potenciál dálkového průzkumu mikroregionu za použití RPAS/UAV


Hlavní řešitel na KAR: Mgr. Jindřich PLZÁK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2016-029
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2016-2017

SPOLUŘEŠITELÉ: