Třetí rozměr v archeologii


Hlavní řešitel na KAR: Mgr. Jindřich PLZÁK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2015-073
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2015-2015