Vybrané archeologické nálezy z období eneolitu a doby bronzové a jejich potenciál pro rekonstrukci sídelních struktur


Hlavní řešitel na KAR: PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2015-056
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2015-2015